Supersonic Lydutleie AS

Leiebetingelser:


1) Leietager og henter er solidarisk ansvarlig for tap, skade eller manko på leiet materiell.

2) Eventuelt tap, skade eller manko skal erstattes straks til utleier uten hensyn til andres skyld, ansvar, eller forsikringsdekning. Ved tap av utstyr løper leien inntil erstatning er betalt.

3) Leietager forplikter seg til å behandle utstyret med varsomhet, samt si ifra om eventuelle feil eller mangler som måtte oppstå.

4) Leietager aksepterer å kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for nestemanns utleie, dersom det unnlates å si ifra om feil eller mangler på utstyret.

5) Dersom kabler ikke er skikkelig sammen kveilet ved tilbakelevering, påløper det kostnad med kr 50,- pr kabel.  All tape skal være fjernet og ved tilskitning fra gjørme, øl etc. skal de vaskes med klut. Kabler med tape / lim rester faktureres som manglende ved tilbakelevering.

6) Ved eventuelle feil eller svikt på utstyr kan ikke utleier stilles til økonomisk ansvar.

7) Ved eventuell avbestilling, belastes leietaker etter følgende rater:

7 dager før leieperiode: 30% av leiesum
3 dager før leieperiode: 60% av leiesum
24 timer før leieperiode: 100% av leiesum

8) Ved for sen tilbakelevering av utstyr påløper full dagleie + 50% i ekstragebyr
Alle rettigheter reservert - Supersonic © 2014